vRAGEN OF consult     DEELNEMERS   BLOGS    CONTACT        
HET HOLISTISCHE FAMILIESHUIS      mEEDOEN      DE DROOM      AGENDA       
  Het holistische familiehuis heeft als doel professionals te verbinden en samen het holistische uit te dragen door een eenheid te vormen. Iedereen behoudt daardoor zijn eigenheid. Het holistische familiehuis is de verbindende factoor en draagt het holistische uit in de vorm van cursussen, bijeenkomsten en informatieavonden. Daarmee hopen wij een brug te zijn tussen twee werelden die soms elkaars uiterste zijn. De nadruk ligt op positieve psychologie en gezondheid van binnenuit en van buitenaf elkaar te laten versterken.

DE MODERNE BEWUSTE MENS
Het holistische familiehuis richt zich op de moderne bewuste mens die het beste uit zichzelf, zijn of haar gezinsleven, familie, relatie, vriendschap, maatschappij en werk (+ geld) wil halen. Ieder mens bezit de kracht om een gezond en gelukkig leven op te bouwen. En ieder mens bezit de kracht dit te overstijgen en volledig meester te zijn over zijn eigen geluk. Dit noemen we geestkracht. Vanuit positieve psychologie en een holistische benadering vormen uitdagingen een verrijking en verruiming, waardoor er een bewustere manier van leven ontstaat. Zo zijn we in staat onszelf of de klacht te overstijgen. Emoties kun je niet voorkomen, maar we hebben een keuze hoe we daar mee om gaan.

GELUK EN GEZONDHEID ALS BASIS
Geluk en gezondheid binnen een groep met mensen vormt de basis voor ieder mens en een gezond en gelukkig mens vormt de basis voor zijn omgeving. Deze twee zijn sterk met elkaar verbonden. Daarmee heb je als mens altijd individuele behoefte en gezamenlijke behoefte. Hoe stem je dit het beste op elkaar af? De toekomst heeft meer mensen nodig die bewuster in het leven staan en in hun kracht kunnen blijven, door zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen geluk en gezondheid. De toekomst betekent bij ons vooruitgang en alles wat we nu weten te overstijgen vanuit een ruimer perspectief.

IEDER MENS IS UNIEK
Het holistische familiehuis kijkt op een hele ruime manier naar de mens. De gedachte dat iets goed of fout is binnen laten we liever los, zodat mensen weer uniek mogen zijn en menselijk. De mens leert nu eenmaal het beste door levenservaring met vallen en opstaan. Hulp werkt het beste als mensen zelf hun eigenheid kunnen behouden en op eigen wijze mogen ontdekken wie ze willen zijn en kunnen zijn. Dat kan alleen maar als we mensen de juiste hoeveelheid ruimte geven die ze nodig hebben. Dat is bij iedereen anders. Ieder mens is in staat het geluk, welbevinden en gezondheid van zichzelf voorop te stellen en hier de verantwoordelijkheid voor te dragen. Wat je aan jezelf geeft, krijg je terug.

Een holistische visie
Wij kiezen er bewust voor een holistische visie te hanteren en daarmee een brug te bouwen. Het holistische familiehuis is holistisch maar het werk wat professionals doen is niet altijd holistisch. Door een breed aanbod weer te geven als een groep hopen wij als holistisch familiehuis een brug te zijn tussen regulier en alternatief. Iemand kan dan bijvoorbeeld werk doen waarbij alleen het hoofd een uitgangspunt is, door dit weer aan te vullen met andere visies op deze site en open te staan voor elkaars werk en zienswijze, laten we mensen zien wat hun opties zijn en welke keuzes ze nog meer hebben. Zo kan de lezer zich oriënteren wat op dat moment bij hun past. Dit doen we door mensen op verschillende manieren te informeren en inspireren.

Wat verstaan wij onder holistisch?
Wij kijken naar het gehele mensbeeld als het om gezondheid gaat. En ook naar de unieke kant van de mens. Door een breed aanbod weer te geven kan de lezer zelf mee zoeken wat het beste bij hun past. Daarbij kun je eventueel hulp ontvangen bij jouw keuze, maar de keuze maak je zelf. Wij kiezen voor het gehele mensbeeld omdat er soms meerdere manieren zijn om naar een klacht te kijken en deze te onderzoeken. Onder holistisch verstaan wij lichaam, geest en ziel.

Lichaam: Alles in en om het fysieke lichaam inclusief emoties.
Geest: Alles met betrekking tot het hoofd (weten) en om dit te overstijgen.
Ziel: Zingeving en op zoek naar wie wij zijn op eigen wijze en verbondenheid.

Respect
Wij begrijpen dat verschillen tussen mensen soms heel ver uit elkaar kunnen liggen. Het is daarom soms een uitdaging naar elkaar te blijven luisteren. Dit doen we zonder vingers te wijzen of in 'goed' of 'fout' te denken. We zijn nu eenmaal allemaal anders en samen op deze planeet. Niemand bezit de hele waarheid. Respect is het sleutel tot het bouwen van een brug.

ONZE ROEPING
Gelukkige en gezonde mensen en samenleving is de roeping van het holistische familiehuis. Wij kijken op een hele brede manier naar gezondheid. Met een spirituele tintje en een bewuste kijk op het leven. Met als doel van de wereld een betere plek te maken. Dit doen wij door ons te richten op het gehele mens, dus een holistische benadering. Wij geloven in een goede samenwerking tussen reguliere en alternatieve zorg voor geestelijke en psychische gezondheid en hopen voor hun een prachtige stevige brug te zijn die dat mogelijk maakt. Een brug waar beide werelden zich thuis kunnen voelen. Om zo de mens die om hulp vraagt een breder aanbod te kunnen geven en hun eventueel te helpen hun weg hierin te vinden.

Een groen tintje
Wij geloven in een betere toekomst. Een gezonde aarde is daar een onderdeel van. Daarom vinden wij het ook leuk mensen te informeren over de natuur, ecologie, duurzaamheid, zero-waste, minimaliseren, voeding en biologische voeding in Harderwijk e.o. Tevens geloven wij in een goede relatie met de natuur om gezond te blijven. Deze twee zijn nauw verbonden.

Krachten bundelen


Holistisch opvoeden


Holistische gezondheid


 
 

     
     Diclamer
Privacy verklaring
Contact
Voorwaarde
Meedoen
Het holistiche familiehuis
info@hetholistischefamiliehuis.nl
www.hetholistischefamiliehuis.nl
Harderwijk