Home   Familie     Het kind     Over    Agenda    Consult    Youtube     E-boek   Contact          
 

het holistische familiehuis is een website van Kernkind kvk 08141678 te Harderwijk

Kernkind is gevestigd aan Trumanlaan 9 3844 BE Harderwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals deze worden weergegeven in de privacyverklaring.

De contactpersoon voor deze gegevens bescherming van deze website is Diana Annegarn bereikbaar via e-mail
info@het holistische familiehuis.nl

* Op alle websites worden geen persoonsgegevens verwerkt omdat de website geen persoonsgegevens gebruikt. Wel wordt er gebruik gemaakt van social media plugins zoals facebook, om nieuwe artikelen via facebook te delen en google adsense om bij te houden hoeveel bezoekers er op de website komen.

* Onze websites hebben een mogelijk om je in te schrijven voor een nieuwsbrief. Voor deze mogelijkheid gebruiken wij het e-mail adres van de persoon die een nieuwsbrief aanvraagt om nieuwsbrieven toe te zenden of een reclame folder. In de nieuwsbrief bieden wij aan deze ten allen tijden op te kunnen zeggen wanneer je dat wenst. Deze e-mail adressen worden alleen gebruikt zolang dit nodig is om onze diensten aan te kunnen bieden. De aanvraag van de nieuwsbrief wordt bewaard in een speciale map omdat wij aan moeten kunnen tonen dat u om een nieuwsbrief heeft gevraagd.

* In de praktijken die zijn aangesloten bij de website worden persoonlijke gegevens opgeslagen als men gebruikt maakt van een van de diensten. Gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, ID en e-mail. Deze gegevens worden opgeslagen in een computerprogramma zoals dit bij administratie wordt verwacht. Deze gegevens worden niet langer dan nodig is bewaard. De verantwoordelijkheid over deze persoonsgegevens liggen bij de eigenaar van de praktijk en niet bij deze website. Informatie hierover staat op de website van de eigenaar van de praktijk.

* Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Kernkind, de bedrijfsnaam achter alle website neemt jouw persoonlijke gegevens serieus en neemt passende maatregelingen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzingen tegen te gaan. Mocht je het idee hebben dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

E-mails en vragen kunnen gesteld worden via info@het holistische familiehuis.nlWil je op de hoogte blijven de activiteiten? Schrijf je dan in voor een nieuwsbrief.

     
 
     
 
 

Diclamer
Privacy verklaring
Contact
Het holistiche familiehuis
info@hetholistischefamiliehuis.nl
www.hetholistischefamiliehuis.nl
Harderwijk